Персонал

врачи

dr hab. n. med. Jan Kochanowicz

Kierownik Laboratorium Obrazowania Molekularnego,

Kierownik Kliniki Neurologii i Oddziału Udarowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

dr n. med. Bożena Kubas

Specjalista Radiologii, Wykładowca UMB

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

dr n. med. Małgorzata Mojsak

Specjalista Radiologii, Wykładowca UMB

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

dr Iwona Łachmacka

Specjalista Radiologii

dr Monika Tomczuk-Ostapczuk

Specjalista Radiologii

dr n. med. Beata Zalewska-Szajda

Specjalista Radiologii

техники

mgr Marcin Hładuński

Elektroradiolog, Wykładowca UMB

Specjalista fizyki medycznej, Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-3

mgr Anna Amelian

Specjalista Radiofarmacji

mgr Rafał Palkowski

Elektroradiolog

mgr Ewa Szewczuk

Specjalista fizyki medycznej, Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-3

mgr Łukasz Łabieniec

Fizyk, specjalista naukowo-techniczny

медсестры

Halina Harasimczuk

Pielęgniarka

mgr Patrycja Tymosiak

Pielęgniarka

mgr Ewelina Abramowicz

Pielęgniarka

dr n. med. Krystyna Klimaszewska

Pielęgniarka